• kanyadi.png
  • lucidus.png
  • magyar_naplo.png
  • racio.png

Tallózás

    Tételek #  

Találatok 1 - 20 / 139Albert Pál: Alkalmak, 2.


Az elmúlt félszáz év francia kultúrájának, irodalmi, színházi és képzőművészeti eseményeinek, alkalmainak kivételesen gazdag regisztrálását nyújtja e hatalmas kötet. A Párizsban élő kritikus eddigi életművét vehetjük kézbe, élvezve és csodálva kivételes m
[Részletek...]Ár:


Albert Zsuzsa: Éghetetlen, mint a főnix


Írók, festôk, tudósok képviselik és alakítják a magyarság identitását. A velük készített interjúk mint egy színes mozaik, képet adnak a kor­ról is, amikor készültek, a kilencszázhetvenes évektôl a második évez­red kezdetéig. Az olvasó bepillanthat a kortá
[Részletek...]Ár:


Álom a vár alatt - Áprily Lajos


Áprily Lajos életéből kiragadott képekkel ízelítőt adunk egy küzdelmekkel és emberi helytállással megélt sorsból. A költő munkásságáról szóló tanulmánnyal, verseiből ollózott idézetekkel és színes fotókkal mutatjuk be Brassó szülöttjét. Kiemelten kezeljük
[Részletek...]Ár:


Ambrus Lajos: Lugas – tertium datur


Ambrus esszéiből sugárzó szemlélet- és létmódnak leginkább a táj-tradíció-kultúra fogalmak lehetnek a háromszögelési pontjai – legyen szó elfeledett régi gyümölcsökről és tudósokról, étkekről, szűkebb vagy tágabb pátriáról, és közös vagy egyedi sorsról, t
[Részletek...]Ár:


Az év esszéi 2011


A reprezentatív kötet – hagyományainkhoz híven – az elmúlt év gondolati körképét tárja az olvasók elé Vasadi Péter, Dávid Gyula, Jókai Anna, Rónay László, Alföldy Jenő, Raskó István, Marosi Gyula, Vasy Géza, Miklóssy Endre, Czakó Gábor, Somogyi György, Ki
[Részletek...]Ár:


Az év novellái 2011


A mai magyar novellairodalom reprezentatív gyűjteménye – hagyományainkhoz híven – az elmúlt év legjobbnak ítélt műveiből nyújt színvonalas, sokoldalú válogatást, ezúttal 24 prózaíró, többek között Ferdinandy György, Temesi Ferenc, Kontra Ferenc, Horváth (
[Részletek...]Ár:


Az év versei 2011


A mai magyar költészet reprezentatív gyűjteménye – hagyományainkhoz híven – az elmúlt év legjobbnak ítélt műveiből nyújt színvonalas, sokoldalú válogatást, mintegy 80 költő, többek között Rába György, Tornai József, Juhász Ferenc, Csoóri Sándor, Gergely Á
[Részletek...]Ár:


Baán Tibor: Nagylátószög


Baán Tibor a tőle megszokott alapos tárgyismerettel, lélektani érzékenységgel elemzi a különböző szerzők és iskolák eredményeit. Kimutatja, hogy az igazi művekben jelen van az önmagunkért, közösségeinkért vállalt felelősség, mint a káosz ellenében a ren
[Részletek...]Ár:


Baán Tibor: Visszajátszás


Baán Tibor könyve verses olvasónapló, évszázadokon átívelő szerepjáték, melyben a költő beleéli magát a magyar irodalom halhatatlanjainak sorsába, stílusába. Hol egyes szám harmadik személyben tiszteleg a választott költőelőd emlékének, hol direkt szerepv
[Részletek...]Ár:


Balogh Endre: A parazita


„Timi éppen egy teszterfiguránál, Tominál jár beüzemelései ellenőrzésen. Egymásba szeretnek a fiúval. Bár munkaidőben, teszterekkel tilos érzelmi vagy testi viszonyba kerülni, tudják, hogyan lehet kijátszani a Céget: el kell távolítani Timi Köbüki-buráját
[Részletek...]Ár:


Benke László: Az Élet szerelme


Kierkegaard nyomán úgy gondolom, a poézis győzelem a világon. Verseimmel igyekszem feltárni és tökéletessé tágítani a fogyatékos valóságot, csillapítani örökös nyughatatlan­ságomat, „a valóság mindent elsötétítő mély fájdalmát”. A megbékélést keresem, de
[Részletek...]Ár:


Benke László: Otthonkereső


Az Otthonkeresõ arra döbbenti rá olvasóját, hogy a szeretet-hiányos lét elsorvasztja az ember belső erőit, megbénítja cselekvő-képességét, fölbomlasztja közösségi kötelékeit – így a társadalom fokozatosan atomjaira hull, és a mindenki mindenki ellen (nem
[Részletek...]Ár:


Benyhe János: Ráadás dohogó


Benyhe János (1926–2010) műfordító, író, szerkesztő majd’ egy évtizeden át „dohogott” nyelvművelő tárcáiban a Heti Válasz hasábjain. Ezeket Dohogó (2005), majd Új dohogó (2008) címmel rendezte kötetekbe. A mostani posztumusz gyűjtemény az utolsó százötven
[Részletek...]Ár:


Bertha Zoltán: Sorsmetszetek


A debreceni tudós a nemzeti irodalmi paradigma mibenlétének, a hagyományok átörökíthetőségének kérdéskörét érintve ír az Ady-élményről, Németh Lászlóról, Sütő Andrásról, Lászlóffy Aladárról, Utassy Józsefről, Nagy Gáspárról és napjaink csángómagyar, kárpá
[Részletek...]Ár:


Bíró Gergely: Oroszlánkeringő


A fiatal szerző írásai egyértelműen megrajzolják alkotói útját a rövid, történetközpontú novelláktól a töredezett cselekményű, időző, esszészerű elbeszélésekig. Visszatérő és legfontosabb problémaköre a kamaszkor, amelyről fájdalmas-ironikus tablót fest.
[Részletek...]Ár:


Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések


Szerző, az ELTE egyetemi tanára, a román-magyar kapcsolattörténet egyik legkiválóbb kutatója, tanulmánykötetében sokoldalúan fejti ki a témát: kezdve a Kossuth-migráció román társadalom-képétől, folytatva a Trianon előtti román és magyar nemzetpolitika el
[Részletek...]Ár:


Buda Attila (szerk.): Messziről felmerülő, vonzó szigetek I.


A Pagoda és krizantém sorozat kötetei azokat a magyar nyelvű, egykor nyomtatásban is megjelent, de kiadásuk óta elfeledett forrásokat tartalmazzák, amelyek Hátsó-India, Kína, Korea és Japán hazai befogadásának kezdeti időszakát ölelik fel. A sorozatban el
[Részletek...]Ár:


Christine Busta: Hózsoltár


Christine Busta (1915–1987) osztrák költőnő, prózaíró, gyermekkönyvek szerzője. Versei egyszerű költői formáikkal tűnnek ki. Költészetében alapvetően a humánum dominál, de versei a természettel való bensőséges kapcsolatról is tanúskodnak. Mindig az emberh
[Részletek...]Ár:


Cseke Péter: Fájó sebekből termő ágak


A Trianon utáni első évtized végére teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a romániai magyarság önerejéből nem tud változtatni kisebbségi helyzetén, sorsa jobbra fordításához pedig külső segítségre aligha számíthat. Tamási Áron jó ideig arra biztatta Jancsót,
[Részletek...]Ár:


Csender Levente: Fordított zuhanás


A fiatal író novellái az erdélyi magyar élet keresztmetszetét adják, bemutatva az általános szegénységet, megnyomorítottságot és kilátástalanságot. Szociálisan érzékeny írásaiba, a pusztulás mélységeibe azonban beragyog a kikezdhetetlen remény, a fennmara
[Részletek...]Ár:


Tételek #  
Találatok 1 - 20 / 139
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com